Historie van de Oldijk - Ezinge

13 januari 1846 - medio 1852 Jantje Hindriks de Vries

Zoals in de vorige episode is vermeld bleef de weduwe van Broer Tekes Helmers, Jantje Hindriks de Vries, met haar twee kinderen op ’t Veloatje wonen.
Eigenaar van ’t Veloatje is nog steeds de koopman Gerrit Arends Arends.
Dochter Aaltje trouwde op 27 april 1850 in Oldehove met Jan Jacobs Huizinga en vertrok naar Oldehove, waar ze op 22 januari 1851 haar eerste kind kreeg. Er zouden er nog 10 volgen. Twee jaar later trouwde zoon Tekke Broers Helmers op 15 februari 1852 met de dienstmeid Aaltje Luitjens Landstra en werd daarna hoofd van het gezin op ’t Veloatje.