Historie van de Oldijk - Ezinge

medio 1852 - medio 1855 Jantje Hindriks de Vries en Tekke Broers Helmers en Aaltje Luitjens Landstra

En zo begon de tweede episode van de familie Helmers op ’t Veloatje. Eigenaar van ’t Veloatje is nog altijd Gerrit Arends Arends, inmiddels burgemeester van Ezinge. Naast Tekke Broers Helmers en zijn vrouw woonde ook zijn moeder Jantje Hindriks de Vries nog op ’t Veloatje.
Aaltje Luitjens Landstra, de vrouw van Tekke Broers Helmers, was een dochter van de verver Luitjen Klasen en Trijntje Jans Tinga uit Burum, waar Aaltje ook was geboren op 14 juni 1825. Vijf maanden na hun huwelijk werd het eerste kind geboren:

Twee jaar daarna kwam hun volgende kind op ’t Veloatje

Daarna verhuisde het echtpaar medio 1855 met hun zoon Broer naar de Torenstraat, waar een tweetal kinderen werd geboren (Tekke Broers is dan tapper):

Vervolgens veranderde Tekke Broers Helmers van beroep en werd slagter. Ze verhuisden medio 1858 naar Den Ham, waar in 1859 hun laatste kinderen werden geboren:

Aaltje Luitjens Landstra overleed op 10 september 1977 in Den Ham.
Weduwnaar Tekke Broers hertrouwde daarna in 1883 met de weduwe Antje Poelstra uit Stroobos.
Tekke Broers overleed op 18 juni 1894 in Den Ham, 67 jaar oud.