Historie van de Oldijk - Ezinge

Medio 1855 - medio 1857 Jantje Hindriks de Vries en Popke Andries Rienewerf met Grietje Siebes Buffenga

Eigenaar van ’t Veloatje is nog immer Gerrit Arends Arends.

Nadat Tekke Broers en zijn gezin naar de Torenstraat waren vertrokken bleef zijn moeder alleen achter op ’t Veloatje. In 1855 trok de kleermaker Popke Andries Rienewerf met zijn gezin bij haar in.

Popke Andries Rienewerf was op 27 april 1814 in Oldehove geboren, zoon van landbouwer Andries Rienewerf en Acke Popkes. Popke trouwde in 1833 in Oldehove met de “dienstmaagd” Geertje Hendriks van Dijk, dochter van het arbeidersechtpaar Hendrik Hendriks van Dijk en Jantje Hendriks. Ze gingen in Saaksum wonen, waar ze de volgende kinderen kregen:

Deze laatste bevalling overleefde Geertje niet, zowel het kindje als zijzelf overleden op 10 mei 1852 te Saaksum. Ze was 38 jaar en had 10 kinderen gebaard.
De toen 41 jarige Popke Andries Rienewerf trouwde daarna 3 jaar later op 27 juli 1855 in Ezinge met de 25 jarige Grietje Siebes Buffenga, arbeidersdochter van Siebe Renzes Buffenga en Frouktje Rijes Land.

Na dit huwelijk verhuisde Popke met zijn gezin en zijn nieuwe echtgenote naar ’t Veloatje, waar zoals eerder geschreven de weduwe de Vries nog steeds woonde. Op ’t Veloatje werd vervolgens het eerste kind van dit nieuwe echtpaar geboren:

Na haar geboorte verhuisden ze naar Saaksum waar dit meisje op 16 februari 1858 overleed. Daarna werden nog twee kinderen in Saaksum en Oldehove geboren:

Popke Rienewerf overleed op 27 december 1893 in Oldehove, 79 jaar oud. Hij had in totaal 14 kinderen verwekt.
Grietje Buffenga (Buffinga) overleed op 13 februari 1895 te Oldehove.

Na het vertrek van de familie Rienewerf verhuisde weduwe Jantje Hindriks de Vries ook, zij trok waarschijnlijk in bij haar dochter Aaltje, die in Oldehove woonde. Jantje behaalde een voor die tijd respectabele leeftijd van 93 jaar en overleed op 3 december 1883 in Oldehove.