Historie van de Oldijk - Ezinge

4 juni 1890 – januari 1894 Jakob Eijes Wiersema en Margaretha Zuidhoff

Jakob (Eyes) Wiersema, 37 jaar, kocht ’t Veloatje op 28 mei 1890 van Mense Helder voor 1.200 gulden. Zijn beroep was ten tijde van de koop volgens de koopakte herbergier. Jakob Wiersema nam de drankvergunning over van Menze Helder (zie vorige episode).

Jakob (Eyes Wiersema is geboren in Oldehove op 6 maart 1853 als zoon van landbouwer Eije Jans Wiersema en Frauke Klaassens Wiersema.
Margaretha Zuidhoff is geboren op 4 september 1861 te Ezinge, dochter van schoenmaker Folkert Pieters Zuidhoff en Jakobiena Adams Doesburg van de Peperweg (23?).

Op 10 mei 1884 trouwden ze in Ezinge, Jakob is dan 31 jaar en Margaretha 22 jaar. Alle vier de ouders van het echtpaar waren toen al overleden. Jacob was op dat moment “boerknecht” in Ezinge en Margaretha dienstmeid in Warffum.
Harmannus Arnoldus Doesburg, gemeentesecretaris van Warffum was tijdens de huwelijksplechtigheid als voogd van Margaretha aanwezig, omdat haar ouders al overleden waren en zij toen nog op die leeftijd minderjarig was. Het was waarschijnlijk zijn laatste klusje, Harmannus overleed 16 dagen later.

Ze vestigden zich in Dorkwerd (toentertijd gemeente Adorp), waar twee kinderen werden geboren:

Volgens de genalogie van de familie Sluis en Bodmer woonde het gezin “eerst op een overzetveer te Dorkwerd, later in het verlaatshuis te Ezinge”. Het verlaatshuis, wat hier wordt genoemd is dus ’t Veloatje.


een overzetveer

Met de eerste twee kinderen verhuisden ze tussen 1887 en 1888 naar Zuiderweg 1, waar hun derde kind werd geboren:

Van Zuiderweg 1 verhuisden ze op 4 juni 1890 naar ’t Veloatje waar hun vierde kind werd geboren:

Uit stukken van het Waterschap Bouwerderpolder blijkt, dat Jakob er twee stukken land bij huurde:


Het ene stuk lag tussen huidig Van Swinderenweg 28 en ’t Veloatje en was net zo’n punt maar dan omgekeerd als van ’t Veloatje zelf:


rechtsboven het perceel A455, grenzend ten noorden aan de huidige Van Swinderenweg. Tussen A455 en 't Veloatje (A458 en 38b) is nu een uitrit van het land van de boerderij Van Swinderenweg 24 (anno 2020 fam. Buist)

Het tweede stuk land wat hij bijhuurde was de strook langs de Oldijk, die nu (2020) bij Oldijk 1 hoort:


perceel A259 grenzend aan de westkant aan de Oldijk, ten zuidoosten van Oldijk 1

Jakob Wiersema overleed op 3 maart 1893, 40 jaar oud en liet zijn vrouw met 4 kinderen achter. Hij was toen nog steeds herbergier. (noot: in de overlijdensakte staat 1893, maar op zijn grafsteen 1892, zie onderaan deze episode). Na zijn overlijden werd zijn vrouw Margaretha “koopvrouw”.

Op 12 januari 1894 verkocht de weduwe Margaretha Zuidhoff via een publieke verkoop ’t Veloatje. Alle vier kinderen van Margaretha Zuidhoff waren nog minderjarig ten tijde van de verkoop; daarom tekende toeziend voogd Klaas Wiersema (landgebruiker onder Oldehove) namens de kinderen.
Ze verhuisde met haar vier kinderen naar Torenstraat 42. Ook de latere echtgenoot van dochter Jakobina, Bouwe Hogenberg trok in bij het gezin in de Torenstraat 42. Na hun huwelijk in 1912 verhuisden ze op 1 juli 1913 naar Wommels in Friesland.

Margaretha Zuidhoff overleed zelf op 7 maart 1934 op 72 jarige leeftijd in Ezinge. Ze woonde toen in het armenhuis van Ezinge (Torenstraat 24-30). Ze werd bij het graf van haar man in begraven op de nieuwe begraafplaats te Ezinge.


perceel A259 grenzend aan de westkant aan de Oldijk, ten zuidoosten van Oldijk 1
Uitbreiding woning

Uit de verkoopakte in 1894 blijkt, dat Jacob Wiersema het achterste (witte) gedeelte van ’t Veloatje heeft aangebouwd, omdat toen hij ’t Veloatje kocht, het huis maar “4 roeden en 60 ellen” groot was, net genoeg voor het voorste gedeelte van ’t Veloatje met een klein strookje grond. Toen zijn weduwe het in 1894 verkocht, waren de kadastrale nummers veranderd en was de oppervlakte van huis aanzienlijk groter.