Historie van de Oldijk - Ezinge

1 mei 1977 - heden Jouke Jacob Ritzema en Margaretha (Gretha) Woldring

Per 1 mei 1977 werd Jouke zelfstandig boer op Suttumaheerd. Hij kocht levende have en werktuigen en huurde de boerderij en de 21ha land van zijn vader.


De koeien in de ligboxenstal bij het voerrek (coll. fam. Ritzema)

En zo bleef in de boerderij, die zo veel bewoners had gekend, alleen zoon Jouke Ritzema over. Jouke was opgegroeid in de situatie, dat er twee gezinnen woonde op de boerderij, zijn vader Klaas met vrouw en 4 kinderen en “ome” Arie met vrouw en kind.
In zijn jeugdjaren had de boerderij een Friese grupstal (koeien met de kop naar de muur). Er konden 40 koeien op een rij staan, want het was een behoorlijk lange schuur. Zijn vader Klaas Ritzema had ongeveer 10 melkkoeien en diens Broer Arie Jan 30. Maar er was ook een akkerbouwtak, die door zijn vader werd bestierd. Daarin werden gewassen als granen (gerst, haver, tarwe), erwten, paarde- en duivebonen, karwei, en blauwmaanzaad verbouwd. Bij het oogsten hielp broer Arie Jan altijd mee. De schoven gingen de schuur in en ’s winters kwam de dorsmachine.

Toen zijn ouders van Oldijk 10 waren vertrokken verbouwde Jouke het voorhuis en trouwde even later op 6 oktober 1978 in Hoogkerk met Margaretha (Gretha) Woldring, geboren in 1952 te Roden. Gretha is een dochter van Dirk Woldring en Alida Budding.


Trouwfoto Jouke en Gretha (coll. fam. Ritzema)

Het stel liet er geen gras over groeien en verwelkomde precies 9 maanden later hun eerste kind:

Daarna volgden nog 5 kinderen:

De barre winter van 1979
Ook Suttum had last van de barre winter van 1979. Geen kuilsnijden maar sneeuwblokken snijden:
De winter van 1979, Jouke aan het sneeuwruimen (coll. fam. Ritzema)

In mei 1982 vroeg Klaas Ritzema nog als eigenaar vergunning aan voor het veranderen van de veestalling. Het ging om een oude vervallen uitbouw met keuken voorin de schuur, die verwijderd werd en waarvoor nog weer 6 ligboxen zijn gemaakt. Deze oude keuken stamde nog uit de tijd, dat er twee gezinnen woonden.


De oude keuken uitbouw afgebroken (coll. fam. Ritzema)


Suttumaheerd rond 1982 (coll. fam. Ritzema)

In 1983 werd de superheffing ingevoerd. Alle boeren moesten een deel van hun melkplas inleveren, dat had behoorlijk wat impact!

Een jaar later nam Jouke Ritzema de boerderij en land van zijn vader over en was nu volledig eigenaar van huis, land en have.


Vader Jouke op de trekker met zijn zoontjes Klaas-jan en Dirk-Johan in 1986 (coll. fam. Ritzema)

In 1987 pakten Jouke en Gretha het huis flink aan. In de hals waren twee oude kamertjes, oude slaapkamers e.d. Het tanklokaal is vergroot en verplaatst naar de nieuwe ruimte in de schuur. Het oude tanklokaal werd een inpandige garage. Een gedeelte van een van de kamertjes in de hals kwam bij deze garage, het andere werd washok voor de wasmachine e.d. Ook werd er een doorbraak gemaakt in de gang voor een nieuwe w.c. en badkamer. Nu hoefden ze niet meer door de koude ruimten naar de w.c. of badkamer.


Ophalen van het gras voor het huis (coll. fam. Ritzema)


Jouke aan het inkuilen (coll.fam. Ritzema)


Jouke aan het werk in de melkput (coll.fam. Ritzema)


De kinderen Ritzema rond kerst 1988. Achter vlnr Astrid, Wilfred en Helma. Voor vlnr Dirk-Johan, Linda en Klaas-Jan (coll. fam. Ritzema)

Jaarlijks organiseerde Dio Ezinge, de volleybalclub van Ezinge een stratenvolleybal toernooi, waar de Oldijk ook vaak aan deelnam, waaronder Oldijk 10:


Het Oldiekster team rond 1995. Achter vlnr Ekke Wolters, Ed Wilschut, Evert Terpstra, Jouke Ritzema en Franka Wilschut. Voor vlnr Helma Ritzema en Astrid Ritzema (coll. fam. Ritzema)

Einde Oldijk 10 als actieve boerderij
Het jaar 2000 was niet alleen het begin van een nieuw millennium, maar ook het begin van een nieuwe periode van Oldijk 10. Jouke stopte met boeren en het land aan de westkant van de Oldijk werd verkocht aan neef Martinus Ritzema van Oldijk 5a. Dat was ongeveer 7ha. Na waarschijnlijk meer dan 500 jaar werd er niet meer geboerd op Oldijk 10.
Dat het vee wegging leverde voor de jeugd nog iets moois op. De melkput en voorste stallen werden door Jouke en Gretha voor de jeugd verbouwd tot barruimte en tot een deel voor de kleintjes, omdat ze vanaf het eerste kleinkind oppas opa en oma zijn.


De nieuwe ruimten in de verbouwde voormalige melkstal. De bar voor de oudere jeugd (coll. fam. Ritzema)


En de ruimte voor de jongsten (coll. fam. Ritzema)

In 2001 werd de keuken helemaal gerenoveerd en werd het kozijn vervangen door een kozijn met dubbel glas. Een jaar later werden nieuwe dakkapellen op het huis geplaatst


De Ritzema-kinderen in 2003. Staand vlnr Dirk-Johan, Helma, Klaas-Jan, Astrid en Linda. Voor zittend Wilfred. Foto ter ere van het 25 jarig huwelijk van Jouke en Gretha (coll. fam. Ritzema)

In 2004 werd nog een deel van het land verkocht. In totaal 11ha land werd verkocht aan de gebr. Havinga, makelaars uit Zuidhorn (betreft ook deel, waar ooit Oldijk 8a heeft gestaan, zie “Oldijk 8a”). Het land werd daarna door de makelaars verhuurd aan Lekkerkerker, Bisschop (beiden achtereenvolgens van Barnwerderweg 3 Oldehove) en anno 2021 aan fa. Zoontjes (Barnwerderweg 10 Oldehove).
In hetzelfde jaar werd de stookhut helemaal afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Deze was verzakt omdat er helemaal geen fundering onder zat.


De nieuwe stookhut in aanbouw (coll. fam. Ritzema)

Jouke was ook actief binnen de voetbalvereniging Ezinge, die (nog steeds) in Feerwerd hun honk hebben. Onderstaand artikel verscheen in septemberd


Nieuwsblad vh Noorden van 1 september 2005 (Krant van Toen, met toestemming Reyer Boxem geplaatst)

Drie zonen van Jouke voetbalde bij deze voetbalclub, dat bleef bij de media niet onopgemerkt:


Dagblad vh Noorden van 31 augustus 2006 (Krant van Toen)


Oldijk 10 in het voorjaar van rond 2010, de oude kastanjeboom staat er nog (coll. fam. Ritzema)


Suttumaheerd in de sneeuw rond 2010 (coll. fam. Ritzema)


Is dit wel de handigste manier om hooipakjes op te halen, Jouke? :) (coll. fam Ritzema)


De romantiek van de hooipakjes en het mobieltje van de nieuwe generatie in een plaatje gevangen (coll. fam. Ritzema)

De gracht van Oldijk 10 biedt altijd plezier voor de jeugd, op het water,


(coll. fam. Ritzema)

maar ook op het ijs in de winter. Ook opa Jouke heeft er plezier van en racet er overheen met zijn skelter.


IJspret op de gracht van Oldijk 10 in 2011 (coll.fam.Ritzema)


Suttumaheerd vanuit een ballon in 20 mei 2012, cadeau voor Jouke, die in dec 2011 60 was geworden (coll. fam. Ritzema)

In 2013 werd de grote kastanjeboom voor het huis geveld, omdat deze ziek was.


Suttumaheerd zonder de fraaie kastanjeboom (coll. fam. Ritzema)

In 2015 werd het hele voorhuis voorzien van dubbel glas.

Oldieksterfeest 2019
Al vanaf 1996 wordt er in de schuur van ’t Veloatje jaarlijks een straatfeest gehouden, het Oldiekster feest (zie ook ’t Veloatje). De familie Ritzema zijn trouwe bezoekers van dit feest. In 2019 trok Jouke de stoute schoenen aan en bracht (net als vele anderen) een lied ten gehore, “To All The Girls I’ve Loved Before”van Willie Nelson.


Oldiekster feest, vlnr toetsenist en bassist Arnaut, drummer Gijsbert van Wijngaarden, Jouke Ritzema achter de microfoon en Ed Wilschut, gitaar en 2de stem
Begin nr 10