Historie van de Oldijk - Ezinge

29 september 1789 - 1790 Klaas Pieters en Anje Harms

Nadat Derk Reinders en Wiske Berents hun ½ eigendom van Suttumaheerd aan Klaas Pieters en Anje Harms hadden verkocht was de situatie als volgt:
Derk Reinders en Wiske Berents waren samen met Klaas Pieters en Anje Harms ieder voor de helft de blote eigenaar van Oldijk 10.
Klaas Pieters en Anje Harms waren daarnaast eigenaar van de hele boerderij en land als meier.

Nadat haar opa Berent Harms in 1731 op de boerderij kwam en daarna haar oom Jan Berents was nu Anje Harms met haar man Claas Pieters dus eigenaar van Oldijk 10.
Claas Pieters en Anje Harms trouwden op 24 mei 1789 te Den Ham en Franssens “met attestatie naar Ezinge”. Ook uit die laatste toevoeging kan worden geconcludeerd, dat het stel na hun huwelijk Oldijk 10 betrokken. Na een jaar verhuisden ze naar Den Ham. Klaas Pieters was een zoon van landbouwer Klaas Pieters en Aike Wolters Stollinga.

In Den Ham kregen Klaas Pieters en Anje Harms de volgende kinderen:

Waarschijnlijk is van deze kinderen alleen de laatste Auktje de enige, die niet vroegtijdig is gestorven. Van de andere kinderen is verder niets meer te vinden.

Later noemde Klaas Pieters zich Klaas Pieters Stollinga.

Op 2 november 1790 verkochten Klaas Pieters en Anje Harms het blote eigenaarschap van de 12 grazen, die Jan Berents er in 1764 had bijgekocht aan de Hoog Edel Geb. Heer Borgemeester A.H. van Swinderen. (“gelegen in twee stukken onder de Klokslag van Oldehove”).

Klaas Pieters overleed in Den Ham op 9 juli 1814, 55 jaar oud.
Anje Harms overleed eveneens in Den Ham op 31 oktober 1841 en werd 77 jaar oud.

Volgende periode