Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1828 - mei 1840 Jan Harms Zanting(a) en Louke Ekkes Tillema

Volgens het huurboekje van de Marees van Swinderen zijn Tonnis Bartels Wieringa en Saakje Watzes in 1827 de meiers geworden, maar vermoedelijk woonde hij er nooit. Hij betaalde hij wel de huur en was hij de formele meier, ik denk dat hij het onderverhuurde aan landbouwer Jan Harms Zanting, die in 1829 als bewoner van Oldijk 10 opduikt. Ik vermoed, dat Jan Harms Zanting op Oldijk 10 is gaan wonen na het overlijden van Geeske Jacobs Doornbos in mei 1828.


vervolg boekje de Marees van Swinderen (Gron. Archieven)

Ook op het zijlschotoverzicht van 1833 staat Tonnis Bartels Wieringa met 33 grazen (aan de oostkant van de Oldijk). In 1837 werd op het zijlschotoverzicht de omvang van het land in hectares uitgedrukt en heeft Oldijk 10 op naam van Tonnis Bartels Wieringa 14.40.30ha.

Terug naar de feitelijke bewoners van Oldijk 10, de familie Zanting(a).

Jan Harms Zantinga en Louke Ekkes Tillema waren op 30 december 1826 getrouwd in Zuidhorn.
Jan Harms Zantinga was geboren in 1800 te Noordhorn, zoon van landbouwer Harm Bartelds Zantinga en Lijske Jans Hoekstra.
Louke Ekkes Tillema was geboren in 1806 te Zuidhorn, dochter van landbouwer Ekke Pieters Tillema en Grietje Jakobs Hoekstra.

Jan Harms Zantinga had zich kennelijk ontfermd over zijn veel jongere zusje Hilje Harms Zantinga, die alleen achterbleef toen hun ouders in 1824 waren overleden.
Zij overleed op Suttemaheerd op 8 november 1830 en werd maar 14 jaar.

Op Oldijk 10 kregen ze de volgende kinderen:

Vervolgens verhuisden ze naar Noordhorn, waar opnieuw

.

Jan Harms Zantinga was 75 jaar toen hij in 1876 in Noordhorn overleed.
Louke Ekkes Tillema werd 82 jaar en overleed in 1888 in Noordhorn

Volgende periode