Historie van de Oldijk - Ezinge

9 september 1868 - 31 mei 1869 Ties Tiessens, broer en zussen

Wie zich na het wegvallen van beide ouders over het bedrijf en de kinderen heeft ontfermd kan ik niet vinden. Het lijkt er op dat de 20 jarige Ties Tiessens de boerderij draaiende hield en wellicht zijn 17 jarige zus Saaktje het gezin runde.
Van de kinderen zijn dan nog naast Ties en Saaktje de volgende kinderen op Oldijk 10: Klaas (15), Menstje (10) en Hiltje (5).
Saaktje trouwde op 22 april 1869 met de 23 jarige Izebrand de Boer, een kleinzoon van Izebrand Klasens de Boer van boerderij Heino Boer (huidige boerderij van Jakob IJpema aan de Schoorsterweg bij de poel). In die tijd lag deze boerderij ook aan de Oldijk. Later hertrouwde ze met bakkersknecht Frans Werkema, de latere kastelein van café de Brug (zie ook historie gemeentehuis Ezinge op fb pagina Oud-Ezinge).
Op dezelfde dag trouwde ook zoon Ties Tiessens. Zijn bruid was Grietje Aalfs uit Feerwerd. Ze gingen op 31 mei 1869 in Den Ham wonen waar hij in 1876 overleed.
Klaas Tiessens vertrok op 31 mei 1869 naar de gemeente Zuidhorn. Hij trouwde op 17 mei 1878 in Zuidhorn met de 23 jarige Kunje Kooij uit Zuidhorn.

Waar Menstje Tiessens op 31 mei 1869 heen is gegaan weet ik niet. Ze trouwde op 28 februari 1877 in Ezinge met de koopman Marten Talens.
Vermoedelijk is ze dus ergens in Ezinge ondergebracht.

De erven van Meindert Tiessens verkochten in 1869 de boerderij voor fl 47.150 aan Jan Pieters Antuma en Teuna Rietema en heeft nog steeds dezelfde omvang, 42.30.40ha.
De erven van Meindert Tiessens deden dus goede zaken en verkochten de boerderij met fl 37.000 gulden winst!

Volgende periode