Historie van de Oldijk - Ezinge

September 1862 - 9 september 1868 Duurd Noord en Hinderika Tonnis Wieringa

Hinderika Tonnis Wieringa bleef met 4 jonge kinderen achter. Ze hertrouwde 2 jaar later op 13 september 1862 met Duurt Noord, een kleinzoon van Duurt Alberts Noord en Geeske Jacobs.
Duurt Noord was geboren op 19 januari 1830 in Den Ham, zoon van vleeschhouwer Albert Duurts Noord en Hiltje Klasens van Houten.
Zoals gezegd keerde via hem de familie Noord weer terug op Oldijk 10.
Ze kregen samen een kind:

Een jaar na de geboorte van dit kind overleed Hinderika Tonnis Wieringa op 6 maart 1864 op Oldijk 10, ze werd 45 jaar. Jan Berends Frieling van Oldijk 8 en Jannes Tonnis Dijk van Oldijk 8a zijn de getuigen op de overlijdensakte.
Hiltje Noord werd op 15 november 1865 naar de gemeente Aduard gebracht, ik veronderstel familie van Duurt Noord in Den Ham. Ze trouwde op 29 mei 1886 in Grijpskerk met opzichter Bernardus Vegter.

Naast Duurt Noord zijn dan nog de volgende kinderen op Oldijk 10:

Op 11 augustus 1868 is Duurt getuige op de geboorteakte van Jacomina Wijk, die op Oldijk 12 was geboren.

Daarna ontstond nog meer drama op Oldijk 10, toen ook gezinshoofd Duurt Noord op 9 september 1868 overleed (Oldijk 5 en 12 getuigen op de akte).
En even later op 24 september 1868 overleed ook (stief-)zoon Tunnes Tiessens op 19 jarige leeftijd. Getuigen op deze overlijdensakte zijn Folkert Jakobs Folkerts van Oldijk 5 en Klaas Wilhelmus Wijk van Oldijk 12.

Volgende periode