Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1846 - september 1862 Meindert Tiessens T(h)iessens en Hinderika Tonnis Wieringa

Het zou kunnen, dat Tonnis Bartelds Wieringa, de formele meier van Oldijk 10 (zie episode “1828- maart 1840 Jan Harms Zanting(a) en Louke Ekkes Tillema”) een plekje nodig had voor zijn dochter Hinderika Tonnis Wieringa. Daarom moest mogelijk Pieter Fokkes Zigter van Oldijk 10 het veld ruimen.
Dochter Hinderika Tonnis Wieringa was op 26 mei 1845 getrouwd met Meindert Tiessens Tiessens. Op dat moment woonden haar ouders in Garnwerd. Hinderika was geboren op 27 oktober 1818 te Garnwerd. Het kan ook zijn dat in beide gevallen bedoeld wordt Beswerd in plaats van Garnwerd.
Meindert was een zoon van landbouwer Ties Jakobs T(h)iessens en Menske Jans Wieringa uit Fransum en geboren te Fransum op 24 augustus 1819.
Hinderika was dus een dochter van Tonnis Bartelds Wieringa en Saaktje Watses Noord. Ze was op 27 oktober 1818 geboren in Garnwerd (of Beswerd).
Meindert Tiessens Tiessens en Hinderika Tonnis Wieringa bleven na hun huwelijk eerst nog bij de ouders van Meindert wonen en kregen daar hun eerste kind:

Na deze geboorte betrok Meindert Tiessens met zijn gezin Oldijk 10, waar ze de volgende kinderen kregen:

In 1850 verkochten de erven van Tonnis Bartelds Wieringa Oldijk 10 aan Meindert Tiessens voor fl 10.125. De boerderij heeft dan een omvang van 42.30.40ha. Vanaf die tijd is er geen sprake meer van “onderverhuur”.
De blote eigenaar is dan nog steeds de familie De Marees van Swinderen.

Meindert Tiessens overleed op 29 augustus 1860, 41 jaar oud.
Getuigen op de overlijdensakte zijn Jan Berends Frieling van Oldijk 8 en arbeider Jannes Dijk van Oldijk 8a.

Volgende periode