Historie van de Oldijk - Ezinge

1996 – mei 1997 Rob Meijers, Sandra Pool en de ouders van Rob Meijers

Nadat Harry en zijn vriendin waren vertrokken kochten Rob Meijers, Sandra Pool en de ouders van Rob Meijers Oldijk 12 van Harbert van der Wal en Aafke Heuvink.

Rob en Sandra zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. Sandra overleed in 2020 op 48 jarige leeftijd. Rob woont nu in Amersfoort en is gestopt met werken, hij was socioloog en criminoloog. Bij zijn nieuwe partner heeft hij twee kinderen.


Sandra Pool en Rob Meiers voor de boerderij in 1995 (foto Streekhistorische vereniging)


Nieuwsblad vh Noorden van 29-3-1997
Volgende periode