Historie van de Oldijk - Ezinge

29 Juli 1967-29 juli 1980 Arie Ritzema en Egberdina Assalina Hamming

In 1967 was de nieuwe boerderij klaar en verhuisde het echtpaar met inmiddels hun drie kinderen Hendrika, Martinus en Kunny in juli van dat jaar van Oldijk 1 naar Oldijk 5a f. Er was inmiddels ook leidingwater aan de Oldijk.


Roelof Slopsema haalt de melk op bij Oldijk 5a, mei 1970 (foto fam. Ritzema)

In 1969 werd een aanbouw aan de schuur gebouwd voor jongvee en het tanklokaal met bulk er bovenop. Die veevoeropslag heeft Arie zelf gebouwd. Later kwam een aannemer nog kijken hoe dat constructief moest, hij zou bij Wolter Broekhuizen (Oldijk 12) ook een voeropslag bouwen.

De Oldijk werd in 1972 voorzien van aardgas, waarna Oldijk 5a centrale verwarming kreeg. Voordien gebruikten ze een kolenkachel in de woonkeuken en een oliekachel in de kamer.


Aanleggen gasbuis aan Oldijk, mannen trekken de buis onder het beton door (coll. fam. Ritzema)

In 1973 kwam er een melktank (2000 l.) en een melkleiding. De melkleiding was van kunststof, (geen gasbuis van de rol, wat toen ook wel gebruikelijk was), dat was goedkoper dan glas of r.v.s. De tank kon niet eerder aangeschaft worden want de Coöperatieve Zuivelfabriek Ezinge kon geen tankmelk ontvangen. Toen Ezinge zich bij de D.O.M.O. had aangesloten werd de melk met de R.M.O. (Rijdende Melk Ontvangst) opgehaald. De eerste R.M.O. kon ongeveer 5000 liter meenemen.
In die tijd bouwde Arie ook een mestsilo van 2e klas steen van de steenfabriek in Feerwerd. De silo met 200 m3 inhoud werd gevuld met drijfmest dat met een Steursma-pomp vanuit een kelder achter de stal werd opgepompt. Ze schoven de mest met de hand uit de stal. De jongveestal was al omgebouwd tot grupstal voor grootvee.

Zoon Martinus vertelt: “In 1976 Kwam ik van school en hielp ik mee op het bedrijf. We gingen weer jongvee aanhouden en bouwden een grupstal onder een zolder in de schuur. Er was minder ruimte nodig voor hooi want we kuilden meer gras in.”

Dochter Hendrika trouwde op 9 september 1977 met Jaap Hofman. Ze gingen wonen op Balmahuisterweg 3 te Niehove.

Driekwart jaar later vierde het echtpaar hun 30 jarige huwelijk:


Nederlands dagblad van 6 mei 1978 (Delpher)


Jaap Hofman, echtgenoot van Hendrika, en Martinus Ritzema in het nette pak voor het huwelijksfeest van de ouders van Martinus, zicht achterkant stal (7 mei 1978 J coll. fam. Ritzema)


Gezin Ritzema: v.l.n.r. dochter Hendrika met echtgenoot Jaap Hofman, Dien Ritzema, Arie Ritzema, dochter Kunny en zoon Martinus. Op de achtergrond links de stallen van Zuiderweg 6, Oldijk 10, Oldijk 12 en helemaal rechts Oldijk 7 (7 mei 1978 coll.fam. Ritzema)

Inmiddels had Arie Ritzema in 1978 Oldijk 8 gekocht. Het voorhuis van Oldijk 8 werd gesloopt en een nieuw voorhuis er voor in de plaats gezet. In 1980 was de bouw van Oldijk 8 gereed en op 29 juli dat jaar verhuisde Arie Ritzema met zijn vrouw en de twee nog thuis wonende kinderen Martinus en Kunny naar Oldijk 8.

  • Volgende periode