Historie van de Oldijk - Ezinge

1562 Georgien (Jurgen) Garbrants

Uit de dijkrol van Humsterland van 1562 blijkt, dat in dat jaar Georgien Garbrants de meier was van Oldijk 6. De boerderij heet op die dijkrol “Datho Broersemaheert” (bij die olde dick). De eigenaar was op dat moment Date (Datho) Broersema, waar de boerderij dus naar was vernoemd (zie ook episode Ca 1723 – 1754 familie Willem Jans en Marije Harkes). Date was een zoon van Pabo Broersema en Ide Retkema. Jeltoe Broersumma was een oudoom van Date.

De familie Broersema was geen grootgrondbezitter, zoals valt te lezen in “Een vergeten plattelandselite” van H. Feenstra en H.H. Oudman. Volgens de schrijvers had de familie zo’n 200 grazen land in Middag-Humsterland. Helaas heb ik van de familie Garbrants tot nu toe nog niets kunnen vinden.