Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1625 - ca. 1647 Jan Allijens

Een paar jaar later verschijnt op de schotlijst van 1625 Jan Allijens met 39 grazen. Dat is dan zonder de grazen, die aan de westkant van de Oldijk lagen, want het ging hier om het zijlschot van Aduarderzijl. De landerijen aan de “overkant” van de Oldijk vielen onder het Saaxumerzijl. Vermoedelijk is Jan Allijens een zoon van de weduwe van Jan Aljes (zie vorige periode). Ook op een overzicht verpondingen van 1630 komt deze Jan Allijens nog steeds voor, dan met de totale omvang van 59 grazen. Daaruit blijkt, dat Oldijk 6 dus toen zo’n 20 grazen land had liggen aan de westkant van de Oldijk. Op de zijlschotoverzichten van 1640 en 1641 komt hij nog steeds voor. In 1640 heet hij Jan Alliens en in 1641 Jan Allies met resp. 39 en 39 ½ grazen.

In deze periode is Sibilla Sickinghe eigenaresse van de boerderij, wat blijkt uit de verkoopakte van 1657 van Jan Aljes aan Wicher Froon (zie volgende episode). Zij was dochter van Johan Sickinghe te Beyum en Catharina Henriques. Waarschijnlijk was zij een erfdochter en had zij de boerderij van haar vader geërfd. Ze was weduwe van Robert Malet, seigneur de Saint-Martin en hertrouwde, blijkbaar na 1657, met een baron de Minerbe.