Historie van de Oldijk - Ezinge

1777 - 9 april 1802 familie Derk Cornellis en Trijntje Everts

Aan het begin van deze periode woonde Derk Cornellis en zijn vrouw Trijntje Everts op de boerderij met de vier kinderen van Trijntje.

De oudste zoon van Trijntje, Willem Jacobs, trouwde midden jaren ‘80 van de 18de eeuw met Anna Samuels en vertrok naar Middelstum.
Dochter Evertje Jacobs trouwde in 1792 met Hendrik Harms uit Wierum en zal naar Wierum zijn vertrokken.
Jan Jacobs bleef ogenschijnlijk vrijgezel. Vermoedelijk bleef hij op de boerderij bij zijn moeder en stiefvader wonen.
De jongste dochter Marie Jacobs noemde zich voortaan Marijke en trouwde op 6 april 1801 met Derk Hendriks. Ze vestigden zich daarna in Saaksum.

Naar alle waarschijnlijkheid is Derk Cornellis eind 18de eeuw overleden, daarvan heb ik geen gegevens kunnen vinden. Toen Trijntje zelf in 1800 kwam te overlijden was ze namelijk al weduwe.

Op 2 januari 1801 werden de boerderij en de landerijen door de erven van Trijntje en Derk geveild


Ommelander Courant van 30 december 1800"

Kopers waren het echtpaar Pieter Ites en Frouke Jans, die 8138 Car.gls voor de borerderij en landerijen neertelden. De boerderij was toen 66 grazen groot, welk land eigendom was van de weduwe van raadsheer P. de Valcke (zie episode 1754-1777).