Historie van de Oldijk - Ezinge

1834 - november 1861 Familie Wolter Klasens Cleveringa en Anje Timons (Bosch)

Wolter Klasen(s) Cleveringa en Anje Timons woonden vóór 1834 op het koopmanshuis, wat op de plek stond waar nu Wierdeweg 2 tm 6 staan (naast de toenmalige pastorie). Daar werd een paar maanden na hun huwelijk hun eerste kind geboren:

Daarna verhuisden ze naar huisnummer 95 in Ezinge (ben er nog niet achter welk huis dat is), waar ze het volgende kind kregen:

Nu vertrokken Wolter Klasens en Anje met hun kinderen naar Noordhorn, waar Wolter Klasens kastelein werd. Daar werd hun derde kind geboren:

Met deze drie dochters betrokken ze dus in 1834 Oldijk 6, waarna de eerste zoon werd geboren:

Vijf jaar later kwam de volgende dochter:

Maar toen sloeg het noodlot toe en overleed een paar maanden later hun enige zoon Timon op 17 november 1841. Ruim een jaar later werd weer een zoon geboren:

Maar ook deze jongen redde het niet. Hij overleed een jaar later op 23-4-1844. Bijna vier jaar lang was het vervolgens rustig op de boerderij. Het gezin bestond toen uit het echtpaar en de vier dochters. In 1848 verliezen Wolter Klasens en zijn vrouw opnieuw een kind. Hun ongehuwde dochter Roelfke Wolters Cleveringa overleed op 8 januari 1849 op de boerderij en is dan pas 21 jaar oud.
Een paar jaar later viel er eindelijk weer eens iets te vieren. Hun oudste dochter Trientje Wolters Cleveringa, 26 jaar, trad toen op 10 mei 1851 in het huwelijk met de 23 jarige bakker Enne Olferts Sikkens uit Feerwerd. Ze vestigden zich daarna in Schouwerzijl, waar ze op 21 juli 1852 een kind kregen, Geertruida. Kort daarna overleed Trientje. Naar alle waarschijnlijkheid ging de baby daarna naar Oldijk 6, waar haar grootouders haar verder groot brachten.
Dan trad hun jongste dochter, Jantje, in het huwelijk. Vanaf 23 november 1861 werd de 29 jarige rentenier Julle Zuidveld haar man. Julle was een zoon van landbouwer Jan Julles Zuidveld en Grietje Willems Kooiter uit Warffum. Beide ouders van Julle waren inmiddels al overleden. Julle Zuidveld en Jantje Wolters Cleveringa namen na hun huwelijk de boerderij van haar vader over.

Vermoedelijk vertrokken Wolter Klasens Cleveringa en Anje met hun overgebleven 20-jarige dochter Klaaske Wolters en hun kleindochter Geertuida (Trientje) naar een woning in de Torenstraat. Klaaske trouwde in 1869 met de 27-jarige Hotse Scheering van het Ollebos in Feerwerd (huidige nieuw gebouwde boerderij van firma Pon aan het Lukaspad) en gingen op het Ollebos wonen. Kleindochter Trientje trouwde in 1873 met Lambert Bansema, zonder beroep, uit Ezinge. Anje Timons Bosch overleed in 1877 op 76 jarige leeftijd en Wolter Klasens Cleveringa een jaar later op 77 jarige leeftijd in de Torenstraat.