Historie van de Oldijk - Ezinge

1 december 1899 – 25 mei 1921 Pieter Hiemstra en Anna de Vries

In deze episode woonde dus het echtpaar Pieter Hiemstra en Anna de Vries op de boerderij, samen met de vier kinderen van Anna. Pieter Hiemstra was op een koude zondag met zijn rijtuig te kerke gegaan. Na de dienst ging het bij de terugreis mis. Het was dusdanig indrukwekkend, dat het zelfs in een krant in Tilburg werd vermeld:

De familie Broersema was geen grootgrondbezitter, zoals valt te lezen in “Een vergeten plattelandselite” van H. Feenstra en H.H. Oudman. Volgens de schrijvers had de familie zo’n 200 grazen land in Middag-Humsterland. Helaas heb ik van de familie Garbrants tot nu toe nog niets kunnen vinden.Tilburgsche Courant van 2 januari 1901 (Delpher)

De oudste dochter van Anna de Vries,Taetske, trouwde op 4 juli 1910 met de 30 jarige bakker Meindert Danhof. Zij vestigden zich in de gemeente Kollumerland.

In 1901 liet Pieter Hiemstra een arbeidershuisje bouwen, het huidige Oldijk 3 (zie verder Oldijk 3).


Nieuwsblad vh Noorden van 13 mei 1903 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 20 mei 1903 (Delper)


Nieuwsblad vh Noorden van 26 juni 1904 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 24 januari 1906 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 25 juli 1907 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 5 juni 1908 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 15 april 1909 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 29-11-1910 (Delpher)

Bertus Terpstra, de oudste zoon, trouwde op 3 mei 1911 met de 30 jarige Freeke Steenhuis, dochter van landbouwer Evert Steenhuis en Stientje van de Riet uit Wierum. Haar moeder was inmiddels al overleden. Bertus en Freeke vestigden zich in Wierum op de boerderij van haar vader. (Deze boerderij viel onder Wierum maar lag (en ligt nog steeds) aan de huidige Zijlvesterweg tussen Dorkwerd en Slaperstil).


Bertus Terpstra en Freeke Steenhuis (collectie fam. Terpstra)


Evert Steenhuis en Stientje van de Riet (collectie fam. Terpstra)


Nieuwsblad vh Noorden van 25 mei 1912 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 10 december 1912 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 18 december 1912 (Delpher)


Pieter Hiemstra, opgewerkt van boerenknecht tot statige boeren heer (collectie fam. Terpstra)


Nieuwsblad vh Noorden van 25 maart 1915 (Delpher)


Johannes Terpstra, de tweede zoon, trouwde op 5 mei 1920 met de 30 jarige Elizabeth Oosterhoff, dochter van landbouwer Berend Oosterhoff en Klaaske Danhof uit Beswerd. Zij vestigden zich op de boerderij op het huidige adres Englumerweg 15 in Saaksum (officieel Oldehove).
Elizabeth Oosterhoff is een nicht van Albert Oosterhoff, die zowel op Oldijk 8 als op ’t Veloatje heeft gewoond. Berend Oosterhoff, haar vader, was namelijk een broer van de vader van Albert Oosterhoff, Pieter Oosterhoff. Een derde broer, Sikke Oosterhoff, is de overgrootvader van Jannes Oosterhoff, die op Zuiderweg 5 nog steeds een melkveehouderij heeft (zie verder Zuiderweg 5).

De laatste zoon, Klaas Terpstra, trouwde op 25 mei 1921 met de 11 jaar jongere Grietje Voogd, dochter van landbouwer Jakob Voogd en Jantje Bolt uit Ezinge. Na hun huwelijk namen ze de boerderij over en vertrokken Pieter Hiemstra en Anna de Vries op 25 mei 1921 naar Oldehove.

Inwonend personeel
In deze episode vinden we toch nog twee inwonende personeelsleden: