Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca.1973 – 1 september 1986 familie Klaas Terpstra en Bea Kazemier (de vierde generatie “Terpstra”)

Toen Evert Harm Terpstra was overleden werd in februari 1978 de nalatenschap verdeeld onder de zes kinderen. Het ging om de boerderijen Oldijk 4 en 6, waarbij Oldijk 6 in een maatschap was ondergebracht van Evert Harm met zijn zoon Klaas. De boedelscheiding ging in per 1 oktober 1977, een groot deel van Oldijk 4 was toen al eigendom van Bert (Bertus) Terpstra. Bert Terpstra kreeg (de rest van) Oldijk 4 toegewezen en Klaas Terpstra Oldijk 6. Oldijk 6 bestond toen uit:

“ de boerenbehuizing met schuren en verdere opstallen en de vaste altijddurende in alle linien verervende beklemming van het erf, de tuin en de landerijen, doende jaarlijks op midwinter tot vaste huur 159 gulden aan de stichting "Stichting Het Mejuffrouw Pieternella en Vrouwe Ludewé Vinkshuis" gevestigd te Groningen, kadastraal bekend gem.
Ezinge Sectie G nummers 28, 29, 30, 3 1, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, ll9, 120, tzt,122,276,29A en 275 samen groot 22.72.80 ha.
U. de volle eigendom van tezamen 4.75.2A ha. land kadastaal bekend gemeente Ezinge
Sectie G nummers 10% 110, 111.”
(notariële akte van 17 februari 1978)

De overige erfgenamen kregen geld uitgekeerd.


Klaas en Bea Terpstra in 2018 (collectie fam. Terpstra)

Klaas en Bea kregen vijf kinderen op Oldijk 6:

"Tekke Johannes overleed een dag na zijn geboorte:


Nieuwsblad van het Noorden van 28 oktober 1977 (Delpher)

In deze episode woonde er ook nog een echtpaar in de salonwagen bij Oldijk 6.

De salonwagen, Siete Rutgers en Gerda Kits
De salonwagen, die in 1972 was aangeschaft en na het vertrek van Evert Harm Terpstra en zijn vrouw leeg stond, kreeg in 1978 nieuwe bewoners.


De salonwagen in 1978 (collectie fam. Rutgers)

Het kersverse bruidspaar Siete Rutgers (1956) en Geertruida (Gerda) Kits (1959) waren dringend op zoek naar woonruimte. Op hun trouwdag, 3 mei 1978, betrokken zij de salonwagen en kregen dezelfde maand daar hun eerste kind, Amy. Het was nog even wennen voor Siete op het platteland, want al snel miste hij met de auto de bocht bij Oldijk 4 en kwam pardoes in de sloot naast de weg terecht.

Het was ook echt overwinteren voor het stel, want uitgerekend in hun woonperiode aan de Oldijk kregen ze te maken met één van de zwaarste winters. Door zware sneeuwval en harde wind raakte de Oldijk volledig geïsoleerd.


De ingesneeuwde Mini van Siete, op de oprit naar de salonwagen (collectie fam. Rutgers)


De ingesneeuwde salonwagen (collectie fam. Rutgers)


De besneeuwde Oldijk 6 (collectie fam. Rutgers)

In 1979 kreeg het gezin een woning toegewezen in de Tuinstraat, waardoor de salonwagen opnieuw leeg kwam te staan. Aanleiding voor Klaas Terpstra om de 36 jaar oude wagen nu maar te verkopen:


Nieuwsblad vh Noorden van 10 april 1979 (Delpher)

Klaas Terpstra verkocht de boerderij in 1986 en vertrok met zijn vrouw en kinderen naar Onderdendam.