Historie van de Oldijk - Ezinge

7 mei 1941 – ca.1973 familie Evert Harm Terpstra en Antje Ritzema (de derde generatie “Terpstra”)

Ik ga er van uit, dat Evert Harm de regie over de boerderij overnam, toen hij trouwde met Antje. Met name in het tweede deel van de oorlog stonden documenten steeds op zijn naam. In het begin van de oorlog was dat nog op naam van Bertus. Zij kregen zes kinderen op Oldijk 6:


Het gezin Terpstra rond 1954. V.l.n.r.. Bert, vader Evert Harm met Stientje Trijntje op schoot, achter Freeke Anna, daarvoor Klaas Hommo, , achter rechts Martinus Popke, daarvoor Kunnie Marian en uiterst rechts moeder Antje Ritzema (collectie fam. Terpstra)

De familie Broersema was geen grootgrondbezitter, zoals valt te lezen in “Een vergeten plattelandselite” van H. Feenstra en H.H. Oudman. Volgens de schrijvers had de familie zo’n 200 grazen land in Middag-Humsterland. Helaas heb ik van de familie Garbrants tot nu toe nog niets kunnen vinden.

Dien Hamming, dochter van Martinus Hamming en Annegien van Zanten van Hardeweer (Zuiderweg 8), was in die periode dienstmeid op de boerderij. Zie verder Oldijk 10 en Zuiderweg 8.


Oldijk 6 rond 1940 (collectie familie Terpstra)


Nieuwsblad vh Noorden van 30 januari 1941 (Delpher)

Omdat er nu twee gezinnen op Oldijk 6 woonden, namelijk Bertus Terpstra en zijn vrouw Freeke Steenhuis en hun zoon Evert Harm Terpstra en Antje Ritzema, kreeg het pand van de gemeente twee nummers, huisnummer 21 en 21a.

Na de Tweede Wereldoorlog moest er weer zo snel mogelijk een gemeenteraad komen. Om hier tijdelijk in te kunnen voorzien werd een kiescollege in Ezinge ingesteld, die bestond uit 24 leden. De Oldijk had hierin twee deelnemers, naast Foppe Dijkstra van Oldijk 2 werd hier ook Evert Harm Terpstra van Oldijk 6 in benoemd.


uit de lijst leden kiescollege gemeente Ezinge van 14 augustus 1945

Het brandstoftekort was ook kort na de oorlog nog groot. De gemeente kocht grote partijen turf in, die dan werden verstrekt aan de bewoners. Ook Oldijk 6 stookte net als vele andere bewoners op turf en kreeg op 15 mei 1945 100 turven toegewezen:


Deel lijst uitreiken 100 turven op 15 mei 1945

Freeke Steenhuis overleed op 2 augustus 1947 in Ezinge in hun huis aan de Torenstraat. Bertus verhuisde daarna weer van de Torenstraat naar de boerderij en overleed 2 jaar later op 13 november 1949 in Groningen. Evert Harm kreeg de boerderij op 6 december 1949 in zijn bezit, nadat zijn vader overleden was.


Oldijk 6 in 1952. Aan de noordoostkant van de boerderij staat achterin naast de schuur het koetshuisje en haaks daarop het zogenaamde “zwarte” schuurtje (collectie fam. Terpstra)

In 1953 pakte Evert Harm het voorhuis van Oldijk 6 aan, hij liet daar de volgende plannen voor maken:

Zo kwam Oldijk 6 er aan de voorkant uit te zien na deze verbouwing. Vooral zichtbaar is het dichtmetselen van het meest rechtse raam en de vierkantere kozijnen boven:


Oldijk 6 na de verbouwing (collectie fam. Terpstra)

Bertus Terpstra trouwde in 1967 met Helena (Lenie) Trijntje Veldman en vestigde zich, na een korte periode op Oldijk 1 te hebben gewoond, op Oldijk 4 (zie verder ook Oldijk 1 en 4).

In mei 1967 kocht Evert Harm Terpstra Oldijk 4 er bij en bracht Oldijk 6 onder in een maatschap met zijn zoon Klaas.

Freeke Anna Terpstra trouwde met landbouwer Geert Sterenborg. Ze kregen 7 kinderen en woonden in de jaren ’70 van de vorige eeuw in Onstwedde.

In 1974 maakt Evert Harm plannen voor een mestplaat naast de schuur en weer een paar jaar later, in 1974 voor het bouwen van een garage. Het gebouwtje naast de mestplaat, waar de garage moest komen was voorin de rijtuigenstalling en achterin de “zwarte” ruimte (zie foto eerder in deze episode).


Oldijk 6 na de verbouwing (collectie fam. Terpstra)

Klaas Hommo Terpstra trouwde in oktober 1972 met Berendina Johanna Kazemier en ging (zie advertentie) op Oldijk 6a wonen. In de advertentie werd de boerderij “Bijmaheerd” genoemd.


Nieuwsblad vh Noorden 14 oktober 1972 (Delpher)

De familie Terpstra had in 1972 een salonwagen aangeschaft, waarin nu Klaas zijn ouders, Evert Harm Terpstra en Antje Ritzema gingen wonen. Zo woonden er dus weer twee gezinnen op Oldijk 6, Klaas Terpstra en zijn vrouw Bea op de boerderij en Evert Harm Terpstra en Antje in de salonwagen.

Kunnie Marian Terpstra trouwde met landbouwer Arie Sibert Wisman en vestigde zich in Boertange. Stientje Trijntje tot slot trouwde met landbouwer Aike Hemssens (geboren 1944) en vertrok naar Mussel, waar Aike zijn familie woonde.


Evert Terpstra en Antje Ritzema in 1972, vermoedelijk op de bruiloft van hun zoon Klaas Hommo (collectie fam. Terpstra)

Antje Ritzema overleed op 17 december 1976, Evert Harm overleed een paar maanden later op 13 april 1977.


Nieuwblad vh Noorden van 18 december 1976 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 14 april 1977 )Delpher)