Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1870 – medio 1872 Hindrik Doornbos en Tettje Stulp

Zoals in de vorige episode is aangegeven werd ’t Veloatje vanaf mei 1870 bewoond door twee gezinnen. In de vorige episode werd de familie van de Dijk al beschreven, hieronder volgt het tweede gezin, de familie Doornbos.

Hindrik Doornbos trouwde op 16 oktober 1869 in Ezinge met Tettje Stulp. Hindrik was geboren op 20 mei 1846 te Ezinge, zoon van winkelier Sietse Hindriks Doornbos en Aafke Hindriks Kooi.
Tettje was geboren op 1 juni 1849 te Kommerzijl, dochter van landbouwer Jakob Jans Stulp en Zwaantje Pieters Kits van huidig Schoorsterweg 1. De boerderij aan de Schoorsterweg 1 heeft zijn naam aan deze familie ontleend en heet nog steeds "De Stulp".
Ze gingen in de Torenstraat wonen waar hun eerste kind werd geboren:

Hindrik Doornbos was inmiddels in militaire dienst (milicien) en gelegerd in Utrecht. Kort na de geboorte van hun eerste kind is moeder Tettje Stulp met haar zoontje Sietse ingetrokken bij het gezin van Mekke van de Dijk op ‘t Veloatje. Toen een paar maanden na de geboorte het kind Sietse overleed was vader Hindrik vanwege zijn legering elders niet aanwezig. De aangifte werd verzorgd door Mekke van de DijkMekke van de Dijk en buurman Jan Arkema van Oldijk 1.

Het jaar daarop werd hun volgende kind geboren, nu dus op ‘t Veloatje:

.

Na zijn militaire dienst werd Hindrik koopman en verhuisden ze in mei 1872 naar Haven, waarschijnlijk nummer 16. Even later werd Hindrik de dorpschipper. In 1874 werd in Den Horn een dochter geboren:

Op de Haven in Ezinge kregen ze ook een kind:

.

Daarna werd Hindrik Doornbos korenschipper. Op een aanlegplaats in Onderdendam werd hun volgende kind geboren:

In Groningen werden nog de volgende kinderen geboren:

Hindrik Doornbos overleed op 29 mei 1892 in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
Tettje Stulp overleed 4 februari 1908 te Groningen


Foto's Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis rond 1900 - foto's archieven UMCG