Historie van de Oldijk - Ezinge

1540 - 1550 Eppe Menckema en Anna tho Nansum. Vanaf ongeveer 1553 meier Wibbe Cornelys

Zoals ook valt te lezen bij de beschrijving van Oldijk 8 waren Oldijk 8 en 10 in 1540 eigendom van Eppe Menckema ook wel Menckumma, zoals hij toen werd genoemd in het Jaartax overzicht van 1540. Voor Oldijk 10 kwam hij op dat overzicht voor met 43 grazen. Opvallend is dat Eppe zelf bij Oldijk 10 werd vermeld en dat er op Oldijk 8 een meier was. Volgens “Een vergeten plattelandselite” van Feenstra en Oudman zou Eppe Menckema ook nog 14,5 gazen hebben onder Oldehove oftewel aan de westkant van de Oldijk. In totaal was de boerderij dan 57 ½ gras groot.
Dat Eppe Menckema op het genoemde overzicht zelf werd vermeld bij Oldijk 10 wil niet automatisch zeggen, dat hij daar ook daadwerkelijk woonde, maar aannemelijk is het wel. Later zien we namelijk, dat de meier van Oldijk 10 niet op de boerderij zelf woonde maar vermoedelijk in een soort schathuis ernaast, dus we nemen aan dat Eppe echt op de boerderij woonde.

Eppe Menckema woonde op Oldijk 10 met zijn vrouw Anna (mogelijk Anna Zuttuma) en had in ieder geval drie kinderen:

Eppe Menckema (en Cornelius Allerssma) werd in 1548 als redger (rechter) te Ezinge benoemd. Voor Eppe zal dit zijn voortgekomen uit het redgerrecht wat op Suttumaheerd rustte (uit “Een vergeten plattelandselite”).

In 1542 is de volgende vermelding te vinden:
230.9 (27-7-1542) Eppe Menckumma beropt contra Syrp Allersumma, Alle to Hardeweer ende Jacob to Doema over dre unrechten doemen, actum op donredach na Jacobi apostoli anno etc. XLII

Eppe Menckumma maakte bezwaar tegen drie toegekende rechten te weten aan Syrp Allersumma (Allersmaborg), Alle to Hardeweer (Zuiderweg 6) en Jacob to Doema (Meedenerweg 1 /3 te Feerwerd).

Eppe Menckema overleed in 1550 en werd begraven in de voormalige Hervormde Kerk van Ezinge. (zie ook Oldijk 8)


Het graf in de Ezinger kerk op de wierde anno 2021

De grafsteen in de kerk is heel moeilijk te lezen. Redmer Alma schreef op zijn site deze tekst: “ANNO DNI 1560 GESTORVEN SALIGE EPPE MENKUMA DEN SEVENDENDACH TWLM”. TWLM zou volgens hem JULI kunnen zijn. Later leek dat 1550 te zijn.

Na zijn overlijden erfden zijn zoon Evert en zijn twee dochters Oldijk 8 en 10. Ik ga er van uit, dat Evert Menckema daarna de boerderij runde met behulp van een meier.

Volgende periode