Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1619 - 1625 Eise Jacobs en Wemele

Eise Jacobs komt in 1620 voor op de dijkrol van Humsterland als meier. Andries Jaspers wordt als “blote” eigenaar genoemd en dat klopt met de koop in de vorige episode.

Eise Jacobs was getrouwd met Wemele, ze kregen 3 kinderen, waarschijnlijk op Oldijk 10, waarna Eise Jacobs rond 1624 overleed. De kinderen zijn dan nog heel jong.
Wemele hertrouwde kort daarna met Enne Jansen, waarbij zoals gebruikelijk voogden werden aangewezen voor deze drie minderjarige kinderen. Johannes Jacobs “bij Adewerder steentill” werd de voormond, een familielid van Eise.
Ik ga er van uit, dat Wemele van de 3 kinderen hun vaders erfdeel daarna heeft afgekocht.

Volgende periode