Historie van de Oldijk - Ezinge

Januari 1731 - 1755 Berent Harms en Geeske Jans

Het blote eigendom van Suttumaheerd is in deze episode in bezit van Jacob Rosevelt.
Berent Harms en Geeske Jans trouwden doopsgezind op 13 januari 1731 in Oldehove. Berent kwam van Saaksum, Geeske van Zuidhorn. Ze zijn waarschijnlijk na hun huwelijk op Oldijk 10 terecht gekomen. Uit een dijkroloverzicht van Humsterland van 21 januari 1733 uit de archieven van de familie van Swinderen blijkt in ieder geval, dat op dat moment Berent Harms de meier is van Suttemaheerd.


fragment dijkrol fam. van Swinderen

Op Oldijk 10 kregen ze 3 kinderen:

Om in episode “18 oktober 1758 - 1789 Jan Beerents en Riemke Luirts” te kunnen volgen wie dan de erfgenamen zijn van Jan Berents zoem ik hieronder verder in op de kinderen van Berent Harms en Geeske Jans:

Jan Berents
Jan Berents trouwde met Riemke Luirts op 27 april 1758 in Hoogkerk. Zie verder episode “18 oktober 1758 - 1789 Jan Beerents en Riemke Luirts”.

Harm Berents
Harm Berents trouwde op 9 november 1760 in Noordhorn met Auke Jans van Feerwerd.
Zij kregen in ieder geval een dochter, Anje Harms genaamd, geboren rond 1764.
Deze dochter trouwde op 24 mei 1789 met Klaas (Claas) Pieters te Den Ham en Franssens “met attestatie naar Ezinge”.

Wiske Berents
Wiske Berents trouwde op 31 mei 1761 met Derk Reinders (de Boer) in de Doopsgezinde kerk van Zuidhorn. Wiske woonde toen in Ezinge, wellicht op Oldijk 10, Derk Reinders de Boer kwam uit in Leegkerk.

De doopsgezinde Derk Reinders de Boer was geboren in Lagemeeden op 28 september 1736, zoon van Reinder Derks en Sijbge Jacobs.

Wiske Berends en Derk Reinders de Boer kregen in ieder geval de volgende kinderen:

Wiske Berends en Derk Reinders de Boer gingen na de geboorte van Geeske Derks in Zuidhorn tot 1803 wonen op een boerderij op de Zuidhorner Gast (uit “Staatboek van Ommelander meiers (1595-1803)” onderdeel “Adewerder meyers” geschreven door Redmer Alma en Menne Glas).
Wiske Berends overleed op 10 januari 1816 in Zuidhorn, 73 jaar oud. Derk Reinders werd ruim 92 jaar en overleed in 1828 op de Lagemeeden.

Berent Harms een Geeske Jans zijn vóór 1755 overleden, want op het zijlschotoverzicht van dat jaar staat “Berent Harms kinderen” vermeld bij Oldijk 10. Alle drie de kinderen zijn dan nog minderjarig.

Volgende periode