Historie van de Oldijk - Ezinge

1755 - 18 oktober 1758 Berent Harms kinderen

Volgens dat zijlschotoverzicht van 1755 had Oldijk 10 op dat moment 25 grazen aan de oostkant van de Oldijk en 54 grazen aan de kant van Oldehove, totaal 79 grazen.
Zoals in de vorige episode is geschreven waren de meiers dan “Berent Harms kinderen”.
Vermoedelijk had de oudste zoon, Jan Beerents de regie op de boerderij. Ieder kind had 1/3 van de boerderij geërfd.

Nadat Jan Beerents in 1758 was getrouwd en daardoor handelsbekwaam was geworden werd op 18 oktober 1758 een akte opgesteld, waarbij de erfdelen van zijn broer en zus overgingen naar Jan Beerents en zijn vrouw Riemke Luirts.
Op dat moment zijn zijn broer Harm en zus Wiske nog minderjarig. Zij werden vertegenwoordigd door (zoals gebruikelijk) drie voogden: Willem Albers als voormond (vertegenwoordiger uit de familie van de overleden ouders), Cornellis Jans als sibbe (normaal gesproken een familievertegenwoordiger van de nog levende ouder, hier niet van toepassing) en Harm Rijkels als vreemde voogd (niet familie gerelateerd).
De voogden droegen namens Harm en Wiske hun 2/3 aandeel in de boerderij van de 73 ¼ grazen beklemd land over aan broer Jan Beerents en zijn vrouw. Aan de “blote eigenaar”, zijnde de erven van wijlen de Heer Roosevelt zal jaarlijks 230Cargls moeten worden betaald als huur.
Jan Beerents droeg tegelijkertijd zijn 1/3 deel in een stuk land bij Saaksum, in totaal 5 ½ gras over aan zijn broer en zus. Ook droeg hij 1/3 deel in een verzegeling (vordering) van honderd gulden op Harm Rijkels en zijn vrouw over. Tot slot nam hij de achterstallige huur van de laatste twee jaren aan de landeigenaar, de erven van Roosevelt over alsmede een jaar huur wegens “los land” te Saaksum. Het verschil werd in klinkende munt door Jan Beerents aan zijn broer en zus betaald, zijnde “1.746cargls, 13 stuivers, vier plakken en de beide ducatons”. Jan Berents betaalde daarvan direct 580cargls, de rest beloofde hij te betalen de twee volgende jaren.
Overdrachtsakte, waarbij Jan Berents op 18 oktober 1758 het volledige eigendom kreeg van Oldijk 10 (Groninger Archieven)
Volgende periode