Historie van de Oldijk - Ezinge

1590 - ca.1596 Peter Dercks

Zoals te lezen valt in de vorige episode werd Peter Dercks uit Garnwerd in 1590 eigenaar van Oldijk 5. Meijer is Arent Cornelijs (zie volgende episode). Helaas is er over deze Peter Dercks verder niets te vinden in de oude boeken.

In 1596 verschijnt de nieuwe meijer Arent Cornelis in een uitspraak van de HJK (zie volgende episode).