Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca.1620 - ca.1625 Jarch Cornelis

1620 is weer een ijkpunt, omdat de dijkrol van Humsterland in dat jaar is bewaard gebleven. Op die dijkrol vinden we Johan Sickinga tutor(de waarnemer van de jonge Johan Sickinga) als eigenaar van het land met Jarch Cornelis als meier. Op deze dijkrol wordt het stuk land van 12 grasen, wat in 1563 aan de Luingheheerd was toegevoegd, apart weergegeven (zie Cornelys Jacobz.

Johan Sickinga kwam ook ter sprake bij Oldijk 6, waar hij volgens dezelfde dijkrol in dat jaar tevens eigenaar was van in ieder geval het land aan de westkant van de Oldijk. Ook daar werd hij waargenomen door zijn tutor.Kennelijk waren de landerijen van Oldijk 5 en 6 aan de westkant van de Oldijk of wellicht wel alles eigendom van Johan Sickinga. Vermoedelijk heeft Jarch Cornelis op Oldijk 5 geboerd tot ca 1625, want in dat jaar verschijnt Pieter Cornellis als meier ten tonele.