Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1682 - ca. 1705 Claes Jacobs en Corneliske Harmens

Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Claes Jacobs met Corneliske Harmens.
In 1686 kom ik deze vermelding tegen:

De erfgenamen van wijlen Gaeike Pama hebben laten opzeggen aan Claes Jacobs bij d’Olde dijk 400Carolie guldens volgens verzegeling van 13 mei 1670
Geregt van Ezinge en Hardeweer 25-1-1686

Wat de relatie is tussen Gaeike Pama en Claes Jacobs heb ik nog niet kunnen duiden. Al eerder kwam ik deze Gaeike Pama tegen toen zijn erfenis werd verdeeld. Daar kwam ook Claes Jacobs in voor. In 1686 zegden de erven van deze Gaeike Pama de huur op van een stuk land, wat Claes Jacobs kennelijk in gebruik had.

In 1686 overleed de jongste dochter van Claes Jacobs, Meijse (Aleijske). Zijn schoonzoon liet Claes Jacobs aanwijzen als voogd over zijn kleinkind.

Op verzoek van Claes Tijmens zijn gecompareerd Claes Jacobs om aan te zweren als voormond Jan Peters sibbe en Tiarck Abbringe vreemde voogd over wijlen Aleijske Clasen nagelaten kind bij genoemde Claes Tijmens in echte gemaakt.
Geregt van Ezinge en Hardeweer 28-4-1686

Daarna verzochten Claes Tijmens en de voogden van dit kind om een afkoop zonder inventaris te mogen maken. Dat mag als de rechtbank maar wel zijn centjes krijgt…..

Claes Jacobs had door zijn vele voogdijschappen ook het nodige geld van de diverse kinderen onder zijn beheer. In de volgende vermelding claimt Tiark Siabbes 100 dal van hem van de dochter van Claes Timons, wat door het gerecht wordt geaccordeerd:

Tiark Siabbes verzoekt 100dl in vriedom zo bij Claes Jacobs wegens Claes Timons dochter is berustende. Hetzelfve wordt geaccordeerd.
Geregt van Ezinge en Hardeweer 16-11-1692

In 1693 komen we nog een vermelding tegen van Claes Jacobs als voogd:

Heeft Claes Simons de eed gedaan als sibbe voogd over zijn dochter Meijke Clasen genaamd. Andere voogden Claes Jacobs voormond en Tiark Abbringe als vreemde voogd.
Geregt van Ezinge en Hardeweer 23-3-1693

Rond 1698 vertrok de zoon van Claes Jacobs, Jacob Clasen, naar Oldijk 10 die kennelijk door hem of voor hem door zijn vader was aangekocht (zie Oldijk 10 episode “Ca 1698-1730 Jacob Clasen met later Deeuwertien Jans”).

Claas Jacobs had nog een schuld aan Geert Nanninghe van 60Cargls, die de laatste eind 1704 opzegde.

In 1705 overleed Claes Jacobs. Samen met Secretaris Wijggers als blote eigenaar van Oldijk 5 verzocht zoon Jacob Clasen (Oldijk 10) als erfgenaam op 4 april 1705 om een soort beslaglegging op de goederen, die zijn overleden vader Claes Jacobs en stiefmoeder bezaten om te voorkomen, dat die zouden worden weggevoerd:


Op 27 april 1705 meldde de Ezinger pastor Gilbertus Heijdanus zich bij het gerecht om aan te geven, dat hij ook geld uit de boedel van de overleden Claes Jacobs wilde hebben. Hij had namelijk een stuk van 7 grazen aan hem verhuurd waarvan hij nog achterstallige huur te goed had.
Ook de eerder genoemde Secretaris Wijchel wilde geld uit de boedel, waarschijnlijk was Claes Jacobs ook daar achter met betalen van de landhuur. Verder waren er nog vele crediteuren.

Op 7 mei 1706 werd een convocatie opgesteld van de aangetekende schulden van Claas Jacobs, waar weduwe Corneliske Harmens nu voor opdraaide:
Aangezien de boerderij mee is genomen in de taxatie van de boedel ga ik er van uit, dat Oldijk 5 daarna is verkocht om de schulden te kunnen voldoen.
Mogelijk werd de boerderij op de veiling gekocht door Jarch Hylkes, maar dat weet ik niet zeker. Er kan mogelijk nog een eigenaar tussen hebben gezeten.

  • Volgende periode