Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca.1720 - 1732 Jarch Hylkes

Een belangrijk aanknopingspunt voor boerderijen met land aan de westkant van de Oldijk, de dijkrol van Humsterland, vermeldt in 1720 Jarch Hylkes als meier, Een eigenaar wordt niet vermeld. Over deze meijer kan ik verder geen gegevens vinden.
Op 27 oktober 1732 werd een verklaring opgesteld over de Oldijk als grens tussen de Grietenie van Humsterland en Ezinge. Deze is o.a. getekend door ene Heere Hijlckes, maar zoals in de aanhef van de verklaring valt te lezen woonden de ondertekenaars in Oldehove.
De eveneens vermelde Lippe Sickes is een schoonzoon van Heere Hijlckes (getrouwd met zijn dochter Jeltje Heeres).


uit Groninger Archieven