Historie van de Oldijk - Ezinge

1732 - 1754 Edde Juckes

Edde Juckes wordt als meijer genoemd op de dijkrol van Humsterland in 1732. Edde is waarschijnlijk geboren op 27 augustus 1671 in Oldehove. Hij trouwde op 11april 1706 met Geertin (Geertjen) Jansen uit Ezinge.
In Oldehove werd op 8 januari 1713 hun dochter Anje geboren. Meerdere kinderen heb ik niet gevonden. Geertjen is vóór 7 februari 1719 overleden, zoals blijkt uit een gerechtelijke uitspraak van die datum, waarbij aan het dochtertje een voormond en voogden worden toegewezen. Mogelijk was Ede op dat moment bijna hertrouwd. Jacob Jansen als voormond zal een broer van Geertjen zijn, al is dat een beetje speculatie.


Groninger Archieven, Gerechten in het Westerkwartier 1600-1811 (toeg.735,inv.206)

Op 15 juni 1716 was Edde Juckes voor het gerecht gedaagd vanwege een vordering van 200 gld van Hiltje Jansen, wellicht familie van zijn overleden vrouw. Hij verscheen niet, de vordering werd toegewezen.


Groninger Archieven, Gerechten in het Westerkwartier 1600-1811 (toeg.735,inv.206)

Met een wietebrief, waar hier sprake van was, daag je iemand. Hiltje Jansen wilde 200 gld met de rente van Edde Juckes. Mogelijk was hij drie dagen eerder ook al gedaagd. Hoe dan ook, hij was afwezig en het verzoek in de wietebrief vermeld werd bevestigd. Als je drie keer afwezig was, dan had je een probleem en liep je het risico dat de deurwaarder (toen wedman) langs kwam om het geld te innen. (uitleg Gert Schansker).