Historie van de Oldijk - Ezinge

10 maart 1800 – 1803 Hindrik Harms (Puma) en Diewerke (Diewertje) Dootjes

Op 10 maart 1800 kochten Hindrik Harms en Diewerke Dootjes Oldijk 5 voor 8.100 gulden van Jochum Gerrits en zijn vrouw. Ook nu heeft de boerderij 63 grasen, eigendom van de heer van Zuilen van Nieveld.
Hindrik Harms en Diewerke Dootjes kwamen beiden uit Den Ham en trouwden op 8 mei 1798, althans toen werd het huwelijkscontract opgesteld. Op 27 mei 1798 werd het huwelijk kerkelijk gesloten in de kerkelijke gemeente Den Ham en Fransum. Hindrik Harms had toen Puma als achternaam en Diewerke de achternaam Scheerings.


fragment uit het Kerkeboek van 1684-1811 (Alle Groningers/Groninger Archieven)

Hindrik Harms was geboren op 20 september 1766 in Den Ham, zoon van Harm Hindriks en Geeske Wiebes.
Diewerke Dootjes was geboren 16 oktober 1774 in Den Ham, dochter van Dootje ( Doodje) Willems en Aaltje(n) Abels.

Ze gingen in Den Ham wonen, waar hun eerste kind werd geboren:

Nadat ze Oldijk 5 hadden betrokken werden daar de volgende kinderen geboren:

Na de verkoop van de boerderij op 26 mei 1804, toen Diewerke al enige maanden zwanger was van het volgende kind verhuisde de familie naar Obergum, waar een boerderij met 93,5 jukken werd betrokken. Een juk is ongeveer een halve hectare, net als een gras.
Daar werden opnieuw enige kinderen geboren

Toen Diewerke Dootjes op 14 oktober 1808 kwam te overlijden, kort na de geboorte van hun laatste kind, liet zij Hindrik Harms achter met zes kinderen, waarvan de jongste dus net een maand oud. Hindrik Harms hertrouwde kort daarna op 25 maart 1909 in Onderdendam met Grietje Sijmons, dochter van Hindericus Hindriks (stedevader of te wel stiefvader). Grietje Sijmons voegde later de achternaam Wiersema toe.
Bij deze vrouw kreeg Hindrik Harms opnieuw kinderen

Aaltjen Hindriks Puma trouwde met Eelke Aries van der Laan en overleed in Winsum op 28 november 1827, 28 jaar oud.
Van Harm, die op 1 november 1800 was geboren heb ik niets meer kunnen vinden. Vermoedelijk is hij al snel overleden, want later werd een dochter vernoemd, Harmanna in 1807 en een “nieuwe” Harm in 1815.
Abel Hindriks Puma trouwde in 1827 in Winsum met de dienstmeid Anje Jakobs Helder.
Wijbe Hindriks Puma trouwde in 1827 met de dienstmeid Janna Jans Zijlstra. Hij overleed in 1839 in Obergum, 36 jaar oud.
Gesina Hendriks Puma trouwde op 28 juni 1828 met de rogmolenaar Gerrit Jans Simons de Vries van vermoedelijk de molen, die op de Nieuwestreek heeft gestaan. Nog geen jaar later overleed ze in Ezinge op 28 maart 1829. Het feit, dat Albert Klasen Iwema van Zuiderweg 1 getuige was bij het opstellen van de overlijdensakte bevestigt mijn aanname, dat zij de molen, die op de Nieuwestreek stond bij garage Molenheem, bestierden. Hij was immers “geburen” of te wel buren, die indertijd de plicht hadden bij iets dergelijks te verschijnen. Daarnaast tekende Hendrik Mennes Smith, ook een buur maar vooral ook oom van Gesina.
Doetje Hindriks Puma trouwde een dag later op 29 juni 1828 in Kloosterburen met de koopmanszoon Geert Alberts Fongers.
Op 10 februari 1802 boden Hendrik Harms en zijn vrouw de Luingheheerd te koop aan:


Ommelander Courant 5 februari 1802