Historie van de Oldijk - Ezinge

1803 - 1815 Jelke Roelfs Vos en Caterina (Catharina Jans) Wulfen

Jelke (Roelfs) Vos trouwde op 23 oktober 1799 in Haren met Catarina Wulfen.
Jelke Roelfs Vos was geboren in 1776 en een zoon van veearts Roelf Jelkes Vos en Grietje Pathuis uit Onnen.
Caterina Wulfen was geboren in 1773 en een dochter van landbouwer Jan Egberts Wuffen en Lammechien Jans van Dalen. Het echtpaar vestigde zich eerst in de stad Groningen, waarschijnlijk in de Violenstraat, waar hun eerste kinderen werden geboren:

Daarna kochten ze in 1803 Oldijk 5 van Hindrik Harms en verhuisden medio 1804 naar Oldijk 5. De boerderij telt dan nog steeds 63 grazen land onder beklemming met een huur van 150 gulden, te betalen aan eigenaar de heer van Zuilen van Nieveld. De familie Vos kocht niet alleen de boerderij maar ook de inboedel, waar ze 2500 gulden voor betaalden. Voor de boerderij zelf betaalden ze 7000 gulden.
Uit het huurboekje, wat (digitaal) in bezit is van Pieter Jan, een zoon van Jaap Folkerts (zie episode November 1964 – 22 juli 1996 Jacob Gieshof (Jaap) Folkerts en Fritia Bierling) blijkt, dat Jelke Vos op 15 december 1803 het gebruikelijke “jaargeschenk” betaalde aan H. ter Veen te Aduard, die dit namens de eigenaar, Jaspert Hendrik van Zuijlen van Nieveld en zijn vrouw inde.
Jaspert was in 1791 getrouwd met Suzanna Elisabeth Lewe van Aduard, een dochter van baron Evert Joost Ewe van Aduard en Wilhelmina Alberda van Dijksterhuis. Hij was eerder getrouwd geweest met Theodora Anna Wilhelmina van Pabst, die in 1785 was overleden. Beide huwelijken bleven kinderloos.
Vermoedelijk is Oldijk 5 na het overlijden van Suzanna’s vader in 1768 (later) na verdeling van de erfenis in haar bezit gekomen Suzanna overleed in 1807. Jaspert overleed in Barneveld in 1828.
De erven van Suzanna zouden Oldijk 5 nog jaren lang in bezit houden. Pas in 1839 werd het land, wat bij de boerderij hoorde en waarop deze stond, verkocht.
Op Oldijk 5 werden de overige kinderen geboren:

Een jaar na de geboorte van het laatste kind verkochten ze de boerderij aan Timen Bartelds Hoolsema en zijn vrouw en keerden terug naar de regio Haren (Onnen) waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.

Caterina Wulfen overleed een paar jaar na de verhuizing op 7 mei 1819 in Onnen, 45 jaar oud.
Jelke Vos overleed op 31 oktober 1853 in Glimmen, 77 jaar oud.