Historie van de Oldijk - Ezinge

1 mei 1995 – 22 juli 1996 Jan en Trees van Nuland

Op 1 mei 1995 werd (een deel van) Oldijk 5 gekocht door Johannes (Jan) en Trees van Nuland. Jan en Trees kochten de boerderij zelf met 10 ha land , de rest van het land werd door Bert Terpstra (zie bij Oldijk 4) en Martinus Ritzema (Oldijk 5a) van Jaap Folkerts gekocht.
Jan en Trees runden zelf van 1984 de boerderij “De Roode Schuur” aan de Barnwerderweg (nummer 3) te Oldehove, sinds april 2012 het bedrijf van Freek en Angelique Bisschop, die er ook kaas maken en verkopen.
Jan en Trees hebben vier kinderen, de zonen Frank, Maarten en Peter en een dochter, Kim.
In 1996 besloten ze om hun heil in Canada te zoeken. Ze verkochten hun eigen boerderij aan Evert Lekkerkerker en Oldijk 5 aan Mark Struijk en Lineke de Haan (zie volgende episode) en vertrokken met het gezin naar Mitchell, Ontario.
Hun oudste zoon Frank heeft momenteel met zijn vrouw Melanie een boerderij in Monkton Ontario (zie hun facebookpagina “Van Nuland Holsteins”). Zoon Maarten heeft hun eigen boerderij in Mitchell overgenomen en Peter woont in Cambelville dicht bij Toronto en werkt bij Christal Fountains.
Kim was wel meeverhuisd naar Mitchell, maar is na een paar jaar weer teruggaan naar Nederland. Ze woont nu in Amsterdam en werkt daar bij L’Oréal.
Jan en Trees wonen anno 2019 nog steeds in Mitchell en genieten van “de oude dag” zoals ze dat zelf noemen en van hun inmiddels 11 kleinkinderen.

In de periode dat Oldijk 5 in bezit was van Jan en Trees van Nuland is met de boerderij zelf niets gebeurd. Het werd niet bewoond en er werd geen onderhoud gepleegd. Het ging hun alleen om het land van Oldijk 5.
Nadat de boerderij dus een jaar leeg had leeggestaan, kwamen er toch weer nieuwe bewoners, Mark Struijk en Lineke de Haan (zie volgende episode).