Historie van de Oldijk - Ezinge

25 mei 1921 – 20 mei 1938 familie Klaas Terpstra en Grietje Voogd (2de generatie Terpstra)


Klaas Terpstra op jongere leeftijd (collectie fam. Terpstra)

Klaas Terpstra en Grietje Voogd kregen een jaar na hun huwelijk zes kinderen:


dochter Anna Jacoba (Annie) anno 2018 (coll. fam. Terpstra)

De eerste Anna Jacoba overleed toen zij zes jaar was in Groningen, 21 januari 1929.


Nieuwsblad vh Noorden van 26 juni 1926 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 27 juli 1927 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 15 augustus 1935 (Delpher)

In mei 1938 verruilden Klaas Terpstra en Grietje Voogd met hun vijf kinderen Oldijk 6 voor een boerderijtje op het Aduarder Voorwerk en deden de boerderij over aan de broer van Klaas, Bertus Terpstra.