Historie van de Oldijk - Ezinge

Medio 1857 - 1862 Pieter Noordhuis en Martje Gerrits de Boer

Eigenaar van ’t Veloatje Gerrit Arends Arends.

De nummering van de huizen op de Oldijk is nu veranderd. Het huisnummer van ’t Veloatje is nu A25 en de boerderij Heino Boer A26. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat de gemeente de watermolen, die bij Zuiderweg 2 heeft gestaan, voorzag van een huisnummer, waardoor de rest en plekje opschoof.

Na het vertrek van het omvangrijke gezin van de familie Rienewerf en de weduwe de Vries verscheen de familie Noordhuis op ’t Veloatje.

Pieter Noordhuis werd op 24 juli 1823 geboren in Noordhorn, zoon van timmerman Albert Franssens Noordhuis en Antje Jans Melis uit Noordhorn.

Hij trouwde op 21 november 1850 met de dienstmeid Martje Gerrits de Boer, dochter van het arbeidersechtpaar Gerrit Nitters de Boer en Martje Martens Bos(ma) uit Grijpskerk. Martje Gerrits de Boer is geboren in op 18 juli 1822 in Munnikezijl.

Ze vestigden zich na hun huwelijk in Noordhorn, waar hun eerste kind werd geboren:

Het echtpaar Noordhuis verhuisde daarna naar Ezinge naar Oldijk 7. Het huisje behoorde in die tijd bij Oldijk 5 en Tijmen Bartelds Hoolsema de bewoner van Oldijk 5, is één van de getuigen op de geboorteakte van Albert Noordhuis. De tweede getuige was Egbert Meinderts Wieringa van Zuiderweg 5.

Zo’n acht maanden later overleed Martje Gerrits de Boer op 13 april 1854 op Oldijk 7. Getuige was daarbij o.a. Reinder Hendriks Wieringa van Oldijk 10.

Pieter Noordhuis hertrouwde op 12 oktober 1856 met de 22-jarige werkmeid Sjoertje Meijer uit Saaksum, geboren op 24 oktober 1834 in Aduard, dochter van de smidsknecht Liewe Jakobs Meijer en Hinke Tietes Faber uit Aduard. Bij dit huwelijk werd een kind erkend, waarvan Sjoertje Meijer op 29 juli 1856 moeder was geworden:

Midden 1857 verhuisden ze dan naar ’t Veloatje wonen, waar de volgende kinderen worden geboren:

In 1862 woonde de familie Noordhuis nog op ’t Veloatje, want Pieter Noordhuis stond nog als getuige vermeld op de geboorteakte van Jan Arkema, zoon van Douwe Jans Arkema en Roelfke Jans Jonker van Oldijk 1. De andere nabuur van Arkema op de akte was Jan Pieters Mulder van Oldijk 2.

Het echtpaar Noordhuis verhuisde daarna in 1862 van ‘t Veloatje naar Saaksum, waar de volgende kinderen werden geboren:

Vervolgens verhuisde het gezin naar Aduard, waar de ouders beiden komen te overlijden, Pieter Noordhuis op 23 juni 1872 op 48-jarige leeftijd en Sjoerdje Lewes Meijer op 26 maart 1880 op 46 jarige leeftijd.